•  Јавете се : +389 2 3223 228

Производител: Fantürk
ID на производител:
P – FWA
Вид:
аксијален
Тип:
потисен (за свеж воздух)
*достапен во повеќе големини

Производител: Fantürk
ID на производител:
Y – KTF
Вид:
каналски
Тип:
линиски
*достапен во повеќе големини

Производител: Fantürk
ID на производител:
Y – FWA
Вид:
аксијален
Тип:
всисен (за отчадување t = 400 / 2h)
*достапен во повеќе големини

Производител: Fantürk
ID на производител:
ABF
Вид:
центрифугален
*достапен во повеќе големини