•  Јавете се : +389 2 3223 228

Производител: MASTER Climate Solutions
ID на производител:
B 100
Вид:
дизел греач
Тип:
директно согорување
Моќност:
29 kW
Достапни величини:
од 10 kW до 111 kW

Производител: MASTER Climate Solutions
ID на производител: B 2
Вид: електрична греалка
Моќност: 2 kW
Достапни величини: од 2 kW до 40 kW

Производител: MASTER Climate Solutions
ID на производител:
BV 77
Вид:
дизел греач
Тип:
индиректно согорување
Моќност:
21 kW
Достапни величини:
од 21 до 225 kW

Производител: MASTER Climate Solutions
ID на производител: BLP 17 M
Вид: гасна греалка
Моќност: 16 kW
Достапни величини: од 16 kW до 103 kW